Foglalkoztatási projektünk

A kedvezményezett neve:
Alimentaria et Societas Kutatási és Fejlesztési Alapítvány

A projekt címe:
Nyelvoktató rendszer és képzőhely-hálózat létrehozása a magyarországi idegennyelv oktatás fejlesztésére az Alimentaria et Societas Alapítványnál

A szerződött támogatás összege: 39 081 790 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,8%

A projekt összköltsége: 41 223 740 Ft

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az idegennyelv-tudás erősítése Magyarországon, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a lakosság körében idegen nyelvet beszélők aránya közelítsen az EU-átlaghoz. Ennek érdekében Alapítványunk egy olyan nyelvoktató rendszert és képzőhely-hálózatot kíván létrehozni, ahol a kontaktórás képzések részben online távoktatás formájában kerülnek megtartásra. Ez lehetővé teszi, hogy minimális tárgyi feltételek mellett tanulhassanak a résztvevők, online oktatóprogram és online elérhető oktatók segítségével egy-egy csoportban. A nyelvtanítás így olcsóbbá, valamint elérhetővé válik azokon a kisebb településeken, ahol jelenleg még ez a szolgáltatás nincs jelen. Elsődleges célcsoport ennek megfelelően a hátrányos helyzetű, nehezen elérhető csoportok tagjai, akiknek eddig a jelentős földrajzi távolságok, illetve anyagi helyzetük miatt nem nyílt lehetőségük a nyelvtanulásra. A hálózat kiépítésébe önkormányzati és egyéb szervezeti partnerek kerülnek bevonásra.

Alapítványunk online tananyaga elérhető lesz bárhonnan, emellett működtetünk egy központot, ahol nyelvtanárokat foglalkoztatunk. A nyelvtanárok online kommunikációs szoftverek segítségével érhetőek el a tanulók számára. Szervezetünk önkormányzatok által biztosított/bérelt, rendszerint minimális informatikai lehetőségekre (Laptop és internet) alapozva kvázi távoktatás formájában szervez képzéseket. A helyszínen néhány fő kerül betanításra, akik felügyelik a képzést és felelnek a webes és a kommunikációs szoftver beindításáért és felügyeletéért. Ez a modell lehetővé teszi, hogy a hagyományos kontaktórás képzések árának 30-60%-a körüli árakat alkalmazzunk. Ahhoz, hogy ez a módszer megfelelően működjön, egy megbízható és a képzésekkel járó teljes dokumentáció kezelésére alkalmas szoftver kerül kifejlesztésre a projekt keretében.
A projektben 7 fő felvételére kerül sor, akik munkaköre egyéb ügyintéző és projektasszisztens, elsősorban szervezői feladatokkal. Ők a központban kerülnek alkalmazásra, ahol az oktatók online nyelvórákat tartanak, a szervezők pedig folyamatosan kapcsolatot tartanak a képzőhely-hálózat helyszíneivel, és részt vesznek a képzések szervezésében.
A szakmai munka elvégzésére és irányítására a projektben összesen 3 fő szakmai megvalósító kerül foglalkoztatásra 6-6 hónapon keresztül. Mindannyian rendelkeznek releváns szakmai végzettséggel és tapasztalattal.

A projekt eszközigénye alacsony, 7 db laptop szerepel a költségvetésben, melyek az újonnan felvételre kerülő 7 fő munkaállomásaként fognak funkcionálni, valamint további laptopok és tabletek (33 és 32 db), melyeket ott használunk fel a képzések során, ahol a szervezeti partnerek ezeket nem tudják maguk biztosítani. Jelentős tétel az oktatáshoz szükséges szoftver beszerzése, valamint a marketing-eszközök költsége. Utóbbi ahhoz szükséges, hogy az Alapítvány az indulás után azonnal értékesíteni tudja szolgáltatását és gyorsan megismerjék azt mind a potenciális partnerek (nyelviskolák, önkormányzatok), mind a vevők.

A projekt tervezett tényleges befejezési dátuma: 2020.12.19.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.1.3-16-2017-00061